Prawo administracyjne Rybnik, odwołania od decyzji

O znaczeniu prawa administracyjnego decyduje fakt, że każdy z nas wielokrotnie staje przed koniecznością załatwienia sprawy przed organem administracji. Jeśli sprawa nie polega na prostym zgłoszeniu określonych faktów do prowadzonego w urzędzie rejestru ale ubiegamy się o wydanie decyzji lub udzielenia nam zezwolenia, nierzadko napotykamy wówczas na różnorakie trudności w uzyskaniu oczekiwanego przez nas rozstrzygnięcia. Trudności te wynikają często ze skomplikowania przepisów na podstawie których nasze sprawy są rozstrzygane oraz złożoności procedury według której toczą się postępowania z naszym udziałem.

Należy mieć przy tym pamiętać, iż w postępowaniu administracyjnym, inaczej niż chociażby w prawie cywilnym, obowiązuje zasada, że „dozwolone jest tylko to co prawo wyraźnie przewiduje”. Dlatego występując przed organem administracji, warto mieć świadomość obowiązujących przepisów. Nie należy bowiem oczekiwać, że organ ten przyzna nam określone prawa lub zwolni z obowiązków w sytuacji, gdy przepis prawa nie będzie tego przewidywał. W konsekwencji, dla załatwienia sprawy administracyjnej uzasadnione jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika.

Jeśli zatem znaleźliście się Państwo w sytuacji wymagającej załatwienia sprawy przed organem administracji, zapraszam do kontaktu z Kancelarią Radcy Prawnego Artur Elantkowski w Rybniku. Kancelaria specjalizuje się bowiem w świadczeniu pomocy prawnej właśnie w zakresie prawa administracyjnego, między innymi odwołania od decyzji.
Taki profil działalności znajduje oparcie w nieczęsto spotykanym na rynku usług prawniczych, wieloletnim doświadczeniu radcy prawnego w wykonywaniu obsługi prawnej rozlicznych instytucji administracyjnych, a także klientów tychże instytucji. To doświadczenie z kolei przekłada się na szeroką znajomość przepisów różnych dziedzin prawa administracyjnego, w tym procedury administracyjnej oraz co bardzo istotne, umiejętność prawidłowego ich zastosowania, w szczególności w oparciu o interpretacje prezentowane w orzecznictwie sądowym.

W razie skorzystania z pomocy Kancelarii otrzymacie Państwo rzetelną i fachową ocenę stanu prawnego Waszej sprawy oraz profesjonalną pomoc w jej prowadzeniu przed organami administracyjnymi a także przed sądami administracyjnymi.
Oferta Kancelarii obejmuje świadczenie takich czynności jak:

 
Kancelaria podejmuje się świadczenia usług prawnych we wszystkich dziedzinach prawa administracyjnego. W efekcie możecie Państwo uzyskać pomoc Kancelarii praktycznie w każdej sprawie rozstrzyganej przez organy administracji.
Jedynie dla przykładu wyliczając, Kancelaria zajmuje się takimi dziedzinami jak prawo budowlane, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona przyrody, ochrona środowiska, prawo wodne czy też gospodarka odpadami.

W powyższych dziedzinach Kancelaria oferuje pomoc m.in. w następujących sprawach:

 

 

PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZONEJ PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI.


POLITYKA COOKIES


1. Witryna internetowa wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

×