Prawo oświatowe i Karta nauczyciela Rybnik

Oświata jest istotnym polem działalności Kancelarii Radcy Prawnego Artur Elantkowski. Od wielu lat radca prawny obsługuje placówki oświatowe różnego szczebla, począwszy od przedszkoli po szkoły średnie, a także organy samorządu terytorialnego, które pełnią rolę organów prowadzących dla publicznych placówek oświatowych, a także wykonują przewidziane prawem zadania w stosunku do placówek niepublicznych, takie jest ich rejestrowanie i udzielanie im dotacji. W efekcie radca prawny dysponuje zarówno szeroką wiedzą na temat problemów prawnych występujących w sferze oświaty jak i doświadczeniem w ich rozwiązywaniu, dzięki głębokiej znajomości przepisów prawa regulujących tą problematykę.

Bazując na powyższym doświadczeniu Kancelaria oferuje pomoc prawną wszystkim podmiotom funkcjonującym w sferze oświaty, tj. szkołom i przedszkolom, osobom w nich zatrudnionym czyli nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, a także rodzicom uczniów i uczniom pełnoletnim.

Przede wszystkim, Kancelaria oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych jakże często występujących w oświacie, czyli tych wynikających ze stosunków zatrudnienia, a w szczególności związanych z:


Oferta Kancelarii kierowana jest w tym zakresie zarówno do szkół i przedszkoli jako pracodawców, jak i do drugiej strony stosunków pracy czyli do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli.

W przypadku ogółu szkół i przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych pomoc Kancelarii obejmuje także:


Z kolei oferta pomocy prawnej dla szkół i przedszkoli niepublicznych obejmuje również wsparcie:


Kancelarii oferuje także pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących pomiędzy szkołami i przedszkolami a rodzicami uczniów i kierowana jest zarówno do tychże placówek jak i rodziców. Najczęstszymi problemami z tego zakresu w dotychczasowej praktyce radcy prawnego były:

 

PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZONEJ PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI.


POLITYKA COOKIES


1. Witryna internetowa wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

×