ZAKRES USŁUG

Kancelaria, zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem radcy prawnego, ukierunkowana jest na świadczenie usług prawnych:

 

W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH

w szczególności w zakresie :

 • prawa budowlanego,  a w tym:
  • zgłoszenia budowy oraz robót budowlanych
  • pozwolenia na budowę
  • opłaty legalizacyjne
  • nakazy rozbiórki
 • planowania przestrzennego, a w tym:
  • wnoszenie uwag do planu miejscowego
  • wnoszenie skarg na plan miejscowy
  • renty planistyczne
 • gospodarki nieruchomościami, a w tym:
  • podziały nieruchomości
  • opłaty adiacenckie
  • opłaty za wieczyste użytkowanie
  • wywłaszczanie nieruchomości
 • ochrony przyrody, a w tym:
  • zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów
  • kary i opłaty za usunięcie lub zniszczenie drzew
 • ochrony środowiska, a w tym:
  • opłaty i kary za korzystanie ze środowiska   
  • pozwolenia na korzystanie ze środowiska 
 • prawa wodnego, a w tym:
  • pozwolenia wodnoprawne
  • opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków
  • zakazy zmiany stanów wody
 • gospodarki odpadami, a w tym:
  • zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów
 • prawa podatkowego, a w tym:
  • decyzje określające i ustalające wysokość podatku
  • stosowanie ulg w spłacie podatków

 

W  sprawach administracyjnych Kancelaria oferuje pomoc w prawidłowym złożeniu wniosku, w wykonywaniu wszelkich innych czynności w toku postępowania administracyjnego, a w przypadku wydania niekorzystnej decyzji w złożeniu odwołania lub skargi do sądu administracyjnego.             

 

W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

w szczególności zakresie obsługi prawnej wykonawców polegającej na:

 • pomocy w przygotowaniu oferty
 • przygotowaniu umów z podwykonawcami
 • sporządzaniu pism do zamawiającego, w tym:
  • zapytań do treści SIWZ 
  • udzielania wyjaśnień do treści oferty 
 • badaniu poprawności ofert konkurencyjnych
 • badaniu poprawności czynności zamawiającego
 • sporządzanie odwołań do KIO
 • reprezentowanie wykonawcy przed KIO

 

W SPRAWACH PRAWA OŚWIATOWEGO I KARTY NAUCZYCIELA

w szczególności w zakresie :


W SPRAWACH CYWILNYCH

w szczególności w zakresie :

 • zawierania i wykonywania umów, w tym dotyczących robót budowlanych i prac projektowych 
 • dochodzenia należności i odszkodowań

W SPRAWACH PRAWA PRACY

Kancelaria świadczy pomoc prawną poprzez:

 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie projektów umów i innych dokumentów
 • reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi
 • reprezentowanie klientów przed sądami i organami egzekucyjnymi
 • udzielanie pomocy w negocjacjach 

 

a ponadto dzięki współpracy ze specjalistami  z zakresu spraw administracyjnych,  zamówień  publicznych i obsługi inwestycji budowlanych  Kancelaria oferuje pomoc polegającą na :

 • wsparciu przygotowywania  dokumentacji ofertowych  na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
 • sporządzaniu  opracowań i ekspertyz wymaganych w wybranych postępowaniach administracyjnych
 • sporządzaniu wycen, opinii oraz wykonywania innych czynności formalnych w toku inwestycji budowlanych 

 

Pomoc prawna świadczona jest w formie stałej obsługi prawnej lub jednorazowych zleceń.

 

SZYBKI KONTAKT

600 876 702 ae.radca@o2.pl

PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZONEJ PRZEZ NICH DZIAŁALNOŚCI.


POLITYKA COOKIES


1. Witryna internetowa wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na dysku osoby odwiedzającej stronę.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

×